DUURZAAM ONDERNEMEN

De toekomst van het bedrijfsleven ligt in handen van het milieu. Zonder een goed milieu heeft het bedrijfsleven geen toekomst. Daarom is het milieu een zaak van ons allemaal. Vanuit dit besef willen wij bijdragen aan het creëren van een duurzame en leefbare wereld.

Om dit te bereiken hebben wij, als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), een eigen energiebeleid geformuleerd.

Respect voor het milieu en onze samenleving staat centraal in ons bedrijfsbeleid en de communicatie naar klanten en toeleveranciers. In de wereld van DaSilva Beans & Leafs begint dit proces bij onze eigen medewerkers en moet resulteren in groeiende maatschappelijke bewustwording en gedragsverandering.

In de navolgende rubrieken kunt u lezen op welke wijze wij onze energie doelstellingen op dit moment vorm en inhoud geven en wat onze doelstellingen zijn voor de komende jaren.

MEER INFORMATIE