PEOPLE, PLANET, PROFIT

Wij willen ondernemen met visie en verantwoordelijkheid. De gezondheid, veiligheid en ontwikkelings- mogelijkheden voor het personeel en de gevolgen van haar activiteiten op het milieu spelen een voorname rol in onze bedrijfsvoering.

People
DaSilva Beans & Leafs hanteert gelijkheid in mogelijkheden en behandeling voor alle werknemers, ongeacht ras, huidskleur, geslacht, religie, politieke voorkeur, nationaliteit, sociale achtergrond of enige andere onderscheidende kenmerken. DaSilva Beans & Leafs ziet erop toe dat alle processen verlopen onder omstandigheden waarin voldoende en adequaat rekening wordt gehouden met de gezondheid en veiligheid van de betrokkenen. DaSilva Beans & Leafs biedt haar medewerkers de gelegenheid zich via opleidingen verder te ontwikkelen.
Extern zal DaSilva Beans & Leafs niet accepteren dat er bij haar leveranciers kinderarbeid of dwangarbeid plaatsvindt. Periodiek zullen wij dit inventariseren en beoordelen. Bij onrechtmatigheden zullen wij onze leverancier daarop aanspreken en zo nodig de relatie verbreken.

Planet
Op tal van onderdelen binnen haar bedrijfsvoering is DaSilva Beans & Leafs actief in het verantwoord omgaan met het milieu. Hierbij wordt gelet op het energieverbruik, het scheiden van afval en het afvoeren van chemisch afval. In ons bedrijfspand worden een groot aantal zaken gerealiseerd die bovenstaand uitgangspunt versterken.

Profit
DaSilva Beans & Leafs hanteert een bedrijfsvoering die de continuïteit van het bedrijf waarborgt. Zaken als werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid, evenals de economische effecten van de diensten en producten, acht DaSilva Beans & Leafs van groot belang. DaSilva Beans & Leafs handelt op basis van fairness aangaande alle onderdelen van het ondernemen voor alle stakeholders.

MEER INFORMATIE